BIO MLÉKO - NOVINKA !!!

HOLLANDIA VIDEO

 

NÁŠ PŘÍBĚH

PASTVINY

KRAVIČKY

BIOPLYN

GALERIE

KARIÉRA

POZEMKY

KONTAKT

   
 

AKTUALITY

FARMA Otročín s.r.o
nabízí pracovní místo
na pozici:

- ÚDRŽBÁŘ / ELEKTR.
- DOJIČ/KA - vedoucí
  směny

Podrobnější informace
na stránce KARIÉRA

 

 

NÁŠ PŘÍBĚH

Tento výlet musí přece zaujmout každého. Když se vyjde z přítmí Slavkovského lesa do údolí říčky Teplé, je na hřebeni vidět silueta pohádkově půvabného Bečovského zámku, který ve svých zdech ukrývá jednu z nejcennějších a nejvíce střežených památek u nás - Románský relikviář svatého Maura. Je to neobyčejný a nádherný poklad. Ženy ho vnímají jako krásný šperk, muži obdivují preciznost a umění starých mistrů a dětem se prostě líbí.

O několik kilometrů dál, ve vesničce Otročín, je možné zažít něco podobně ojedinělého a skrývá se to pod nenápadným a strohým  názvem Farma Otročín s.r.o. I zde lze nalézt krásu přírody i spojení člověka s přírodou.

Přehlédnout téměř 2000 ha zemědělské půdy není jednoduché. Mimo nádherných lesů jsou tu rozsáhlé louky či pastviny se spoustou spokojených kraviček, o které se tu lidé opravdu dobře a s láskou starají. I stáje jsou tu rozlehlé a vzdušné, aby se doma kravičkám líbilo!

Nový život začíná v porodně, kde mají kravičky před narozením telátka svůj vlastní prostor, klid i individuální veterinární péči. Můžete se sem sami podívat v přímém přenosu. Telátko se ve stáří jednoho měsíce "stěhuje" do prostorného teletníku. Tady se líbí obzvlášť dětem. Telátka si užívají svého individuálního krmení, každé z nich má svou přesnou krmnou dávku složenou z velké části z kvalitního mléka a obohacenou porcí všeho potřebného pro jeho správný vývoj. Přitom tu mohou využívat i svůj venkovní výběh podle potřeby.

Ve stáří tří měsíců přechází odrostlé tele do odchovny pro mladý dobytek. Zde se budoucí kravička  metodou inseminace připustí a spokojeně čeká na porod svého telátka.

Dva měsíce před plánovaným porodem se přesune jalovička (odborný název budoucí kravské mámy) do porodny. Po narození nového telete se celý cyklus uzavírá. Kravička pak produkuje dále mléko v kravíně až do doby, než začne zase čekat další telátko. K dojení mléka i proto dochází v prostoru moderní, počítačem řízené dojírny dvakrát denně.

 

 

Moderní technologie dojírny umožňuje šetrný a spolehlivý způsob dojení i individuální péči. V dojírně hraje příjemná hudba tak, aby se kravičky s obsluhou dojírny setkávaly v příjemném prostředí.

Mléko se po nadojení chladí a uchovává v nerezových tancích v oddělené mléčnici, odkud se každý den odváží do mlékárny Hollandia v nedalekém Krásném Údolí, kde se zpracovává třeba i na stále více oblíbené Selské BIO jogurty.

Všechny přírodní odpady z kravína, jako například hnůj, který kravičky produkují, nebo i zbytky krmení či přebytky zemědělských plodin z pole, se využívají ve vlastní bioplynové stanici k výrobě elektrické energie, která potom slouží opět pro komfortnější ustájení a život kraviček ve Farmě Otročín.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu:
 Modernizace posklizňové linky

Číslo projektu:
 CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012882

Popis projektu:
 Projekt "Modernizace posklizňové linky" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny, dopravních cest, ke změně topného média na zemní plyn a rekonstrukce elektroinstalace. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 
© 2013-2014 FARMA Otročín s.r.o. | WebDesign © 2013-2014 Garry | Veškerá práva vyhrazena!