BIO MLÉKO - NOVINKA !!!

HOLLANDIA VIDEO

 

NÁŠ PŘÍBĚH

PASTVINY

KRAVIČKY

BIOPLYN

GALERIE

KARIÉRA

POZEMKY

KONTAKT

   
   

 

BIOPLYNOVÁ STANICE

Pro ty techničtější typy, které neohromí, jak se tu starají o kravičky, ale mající starost o životní prostředí, určitě zaujme, že v areálu firmy Farma Otročín s.r.o. je postavena bioplynová stanice s technologií suché fermentace. 

Anaerobní fermentace biomasy je dynamicky se rozvíjející biotechnologie, při které dochází k přeměně organické hmoty na biologicky stabilizovaný substrát a bioplyn. Řízená anaerobní fermentace je perspektivní způsob k životnímu prostředí šetrného zpracování zbytkové biomasy s šetrným dopadem na životní prostředí. Jedná se o bioenergetickou transformaci organických látek, při které nedochází ke snížení hnojivé hodnoty.

 

Tato technologie využívaná v bioplynových stanicích (BPS) je souborem procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu v anaerobním prostředí. Výslednými produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým hnojivým účinkem a bioplyn (BP) s obsahem 55-70% metanu a výhřevností cca 18-26 MJ.m-3, který se dále využívá k energetickým účelům.

Galerie bioplynová stanice

 
© 2013-2014 FARMA Otročín s.r.o. | WebDesign © 2013-2014 Garry | Veškerá práva vyhrazena!