Západní Čechy - CHKO Slavkovský les

Bio mléčná farma s vášní pro ekologický a udržitelný způsob hospodaření

Farma Otročín je bio mléčná farma s vášní pro ekologický a udržitelný způsob hospodaření umístěná v CHKO Slavkovský les v západních Čechách.

Moderní
technologie

Jsme tým mladých inovativních ekologických zemědělců, co používá moderní zařízení.

Ekologické zemědělství

Nejprogresivnějších přístup v souladu s organickým a udržitelným způsobem hospodaření v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v západních Čechách.

Největší producent
biomléka v ČR

Chceme se stát lídrem v produkci biomléka v Evropě. Skrze nejmodernější technologie.

Nejen prací živ je člověk. Dovolte tedy menší ne zcela tematický příspěvek ☺️. Využili jsme méně příznivého počasí posledních dní a část týmu, která mohla, vyrazila tužit kolektiv na exkurzi do firmy Hollandia, kde se mléko🥛 z naší farmy přeměňuje na velmi známé jogurty řady BIO. Dále jsme se střetli v paintballovém klání v Teplé a závěr dne si užili popovídáním a občerstvením. Doufáme, že i Vy máte v práci čas od času možnost využít této "mimoprodukční" funkce zaměstnání a poznat kolegy i z jiného úhlu ☺️. ... VíceMéně
Podívat se na Facebooku

2 týdny

V tento krásný slunečný den se nám konečně rozjelo setí kukuřice díky klukům z Farmy Malonty ☺️ moc děkujeme za pomoc a prvotřídní práci. ☺️ Sejeme do dvořádků kde rovnou děláme široké kolejové rádky pro průjezd kejdovače bez toho aniž by jsme byly nuceni měnit počet jedinců na plochu. ... VíceMéně
Podívat se na Facebooku

2 měsíci

Jelikož se blíží svátky jara, tak všem přejeme pohodové prožití Velikonoc 🐣🌱🌼! A navíc přidáváme jednu tematickou zajímavost - pojmy jako Velikonční ostrov, kaktus či pomlázka každý určitě slyšel, ale věděli jste, že existuje i Velikonoční rybník💧? Tento rybník se nachází v CHKO Slavkovský les a letos oslaví jubilejní 10. rok se statutem přírodní památky. Leží v západní části katastru obce Měchov v nadmořské výšce 680 m.n.m. Po několik desetiletí zůstával stranou zájmu, což z něj učinilo ideální útočiště pro mnoho druhů, které vyhledávají čisté mělké vody pomalu zarůstající vegetací ostřic, přesliček, rdest či jiných vodních rostlin. Vskutku dokonalé prostředí pro rozmnožování vzácných druhů vážek či obojživelníků, na které je přírodní památka výjimečně bohatá! Mezi nejvzácnější zástupce vyskytujících se živočichů patří blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý, čolek velký, obecný i horský, vážka jasnoskvrnná, ale i skokan ostronosý, jehož samci se během jarního páření zbarvují do modra 🐸🐝🦔🐿. Z přírodovědného hlediska jsou cenná i zrašeliněná stanoviště či bahnité plochy, kde roste chráněný zevar nejmenší🌿. Jsme hrdí, že toto mimořádné přírodní stanoviště patří do vlastnictví Farmy Otročín 💚 a plně zapadá do konceptu, který naše firma razí.zdroj fotografií: Tájek, Přemysl. Velikonoční rybník v dubnu, kdy je rájem pro rozmnožování obojživelníků. Digitální obrázek (bez úprav). CC-BY-SA 4.0. 30. duben 2014. Web. 1. říjen 2014. cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_rybn%C3%ADk#/media/Soubor:Velikonocni_rybnik_30.04.20...Tájek, Přemysl. Velikonoční rybník. Digitální obrázek (bez úprav). CC-BY-SA 4.0. 7. červen 2014. Web. 1. říjen 2014. cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_rybn%C3%ADk#/media/Soubor:Mechov_Velikonocni_rybnik_0... ... VíceMéně
Podívat se na Facebooku

3 měsíci

Počasí a podmínky nám konečně umožnily vyzkoušet nové řetězové disky přímo v terénu druhým přejezdem je louka krásně rozdrobená a připravená k zaorání ☺️ ... VíceMéně
Podívat se na Facebooku

3 měsíci

,, Už toho máme dost.“Tak zní heslo pro čtvrteční evropské protesty, ke kterým vyzýváme všechny naše zemědělce!Nastal čas spojit naše síly a vyjádřit nesouhlas se současným směřováním zemědělské politiky. Evropská komise nechce slyšet obavy zemědělců a je naší povinností vyjádřit nesouhlas. Minulý týden jsme se dohodli s kolegy z ostatních zemí V4 + Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska, Slovinska a Chorvatska, že dne 22. února 2024 uspořádáme společnou protestní akci, abychom ukázali, že i čeští zemědělci jsou nespokojeni se současnou evropskou (NE)zemědělskou politikou, s rostoucí byrokracií a s nesmyslně prosazovanou environmentální politikou. Navíc na přechodech nás podpoří také zemědělci z Německa. Celkem se tak do akce zapojí 11 zemí. Akce bude realizována formou průjezdu kolony traktorů a zemědělské techniky směrem k hraničním přechodům, kde plánujeme setkání s našimi kolegy ze sousedních zemí. U vnitřních regionů, které nesousední s hranicemi, je to o přejezdu techniky, dle vaší dohody. Cílem je upoutat maximální pozornost veřejnosti a médií. !!Vyzývám všechny členy Zemědělského svazu, aby se připojily k protestům ve čtvrtek 22. února 2024 v časovém úseku od 10.00 do 12.00 hodin!!Protestní akce s heslem „UŽ TOHO MÁME DOST“, má za cíl ukázat, že už nehodláme dále akceptovat nečinnost evropských orgánů, především Evropské komise. Ta sice na jedné straně chce zavést určitou záchrannou brzdu pro některé citlivé zemědělské produkty (konkrétně drůbež, vejce a cukr) na dovozu z Ukrajiny, což je zcela nedostatečné, ale zároveň navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok. Navíc chce dokonce v únoru uzavřít dohodu o vzájemném obchodu se zeměmi Mercosur. Komise tak pokračuje v ignorování situace na trhu a jejích dopadů na zemědělce.Protest musí být masivní, ale pokojný. Chceme ukázat sílu, která za námi stojí, včetně toho, že s námi jedou i zemědělci z dalších organizací - ČMSZP, SMA, bývalí i současní členové ASZ a také nikde neorganizovaní zemědělci. Pokud jste tak dosud neudělali, oslovte je a zapojte je. Proč protestujeme?1. Špatně implementovaný Green Deal = ztráta konkurenceschpnosti zemědělcůCelou dobu upozorňujeme na to, že opatření vycházející z Green Dealu mají destruktivní dopady na evropské zemědělství. Kvůli těmto opatřením mají zemědělci vyšší náklady a ztrácejí konkurenceschopnost proti dovozcům zemědělských plodin či masa, kteří nejsou podobnými povinnostmi svazováni. Jedním z hlavních problémů je tlak na snižování stavů dobytka kvůli emisím metanu, vyčleňování půdy mimo produkci, technokratické nastavování limitů a kvót např. na používání hnojiv a přípravků bez ohledu na konkrétní podmínky a vůbec celkové omezovaní produkce v EU. Úbytek zvířat v Evropě k celkovému snížení emisí nepřispěje, když se nesníží poptávka po mléce a mase. Ty se do Evropy budou dovážet s ještě horšími dopady na klima, než jaké by představoval místní chov. Chápeme, že je třeba bojovat proti změně klimatu, ale odmítáme politiky, které ignorují hlas zemědělců. Je smutné, že Evropská komise 4 roky zemědělce ignorovala a teprve teď – před koncem funkčního období zahájila s nimi dialog.2. UK, Mercosur = dovoz komodit vč. levného masa z Jižní AmerikyPředsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyenová slibuje ke konci února uzavřít dohodu s Mercosurem (sdružení volného obchodu latinskoamerických států, pozn. red.).Dovozy z Mercosuru absolutně nesplňují podmínky, jako máme my v Evropské unii. Mají V jižní Americe mají povolené růstové hormony a geneticky modifikované plodiny, které nejsou v souladu s evropskými omezeními. Zároveň tato dohoda přispívá k odlesňování deštných pralesů v této oblasti, které má za následek zvětšení ploch pro chov dobytka, který se pak bude dovážet do Evropy pomocí lodí s emisemi skleníkových plynů. Tento dobytek by následně byl dovážen do Evropy pomocí lodí s emisemi skleníkových plynů. Toto považujeme za iracionální a sebedestrukci evropského zemědělství. Po vypuknutí války na Ukrajině se k tradičním potížím přidaly nové problémy – do Evropy proudí zemědělské komodity z Ukrajiny, která kvůli válce přišla o tradiční trhy, a to přispívá k poklesu ceny zemědělské produkce. K tomu proti předválečným letům zdražily energie, pohonné hmoty a hnojiva. Chceme Ukrajině pomáhat. Ale pomáhat je jí třeba k návratu na její tradiční trhy, nikoliv za cenu poškození evropského zemědělství. 3. Ceny komodit = zemědělci končí ve ztrátěCeny komodit nepokrývají výrobní náklady, vedoucí k tomu že část zemědělců skončila již v roce 2023 ve ztrátě. Způsobená mimo jiné dovozy komodit ze zahraničí. Podle našich odhadů máme na skladech o milion tun pšenice více než v minulosti. Obchody běží kontraktově, to znamená, že obilí sice prodáte, byť za nízkou cenu, ale k fyzickému dodání má dojít v polovině roku 2024 nebo až v roce 2025 4. Nadměrná byrokracieS novou Společnou zemědělskou politikou přišlo opět další navýšení administrativních povinností. Nové typy podpor jako ekochémata s sebou nesou další administrativu a náklady na jejich plnění. Vedle toho zavedení systému dálkového průzkumu země AMS povede k navýšení kontrol na místě o téměř jak 100 %. Zpoždění administrace podpor a násobená nejasností podmínek při podávání žádostí pak přivádí některé zemědělce do ekonomických problémů. Zisk zemědělců se v roce 2023 propadl o 60 % proti roku 2022. Na začátku ledna jsme představili předběžný hospodářský výsledek za rok 2023, který vychází z interního výzkumu zemědělského svazu. Výsledky ukazují neveselý výhled: očekává se pokles zisku, přičemž 29 % dotázaných zemědělců očekává, že se ocitnou ve ztrátě Novoroční setkání s novináři - představení předběžného hospodářského výsledku za rok 2023 | ZS ČR (zscr.cz) ... VíceMéně
Podívat se na Facebooku