FAQ

Na co se nás ptáte nejčastěji?

Jaká je specializace farmy a co se na farmě produkuje?

Farma Otročín se úzce specializuje na chov mléčného skotu plemene ČESTR s produkcí bio mléka z pastvy v nejvyšší kvalitě Q. Dále produkujeme plemenné jalovice pro naše sesterské farmy a chováme ČESTR býčky v předvýkrmu do odstavu.

V rámci masného programu krav bez tržní produkce mléka produkujeme zástavová telata.

Orná půda se využívá k pěstování obilnin, luskovin, pícnin a dalších kulturních plodin pro vlastní potřebu i jako tržní plodiny, které jsou dále zpracovávány na bioprodukty.

Kolik je na FARMĚ zvířat?

Chováme 700ks dojnic plemene ČESTR v rámci mléčného programu a k tomu je na stavu dalších přibližně 700ks mladých jaloviček na obnovu stáda i na prodej. Dále je na farmě průběžně vždy cca 100 ks ČESTR býčků. Dalších 250 krav bez tržní produkce mléka a s nimi sezóně telata a mladé jalovičky. Na FARMĚ můžete tedy celkově potkat 1800ks hovězího dobytka různých kategorií.

Co pěstujete a jaký je Váš osevní postup?

Osevní postup je 7letý a bohatý na střídání plodin. Pěstujeme jetel, krmný hrách, žito a landsberské směsky pro následnou výrobu senáží. Ozimý ječmen a tritikále jako krmné obilniny. Pšenici špaldu jako tržní potravinu. Dále množíme tržní i farmářská osiva ječmene a pšenice špaldy.

Během osevního postupu dotujeme živiny pravidelným vápněním a aplikací organického fosforu. Aplikujeme statková hnojiva – hnůj a kejdu. Meziplodiny a zelené hnojení jsou základem osevního postupu a neměly by chybět v žádném ekologickém podniku.

Ročně vyrobíme kolem 13 tis. tun senáží a 1500 tun obilnin.

Kolik na FARMĚ pracuje lidí a jaký je jejich průměrný věk?

Vzhledem k vysoké technologické úrovni jednotlivých provozů farmy snižujeme potřebu lidské manuální práce a celá farma spolehlivě funguje s 25 kolegy. Jsme tým mladých inovativních ekologických zemědělců s průměrným věkem do 35 let.

FARMA Bemagro?

Farma Bemagro je v organizačním uspořádání našich farem naší sestrou. Hospodaří v ekologickém zemědělství na 2000ha v lokalitě jižních Čech a navzájem si doplňujeme výrobní programy.

Co se děje s Vaším mlékem a co se z něho vyrábí?

Jsme dvorním a jediným dodavatelem bio mléka do mlékárny Hollandia v Krásném Údolí. Jogurty Hollandia jsou k dostání ve všech obchodních řetězcích a celá zelená řada BIO je jenom a pouze z našeho bio mléka.

Je možné se dostat do týmu?

Sledujte vždy aktuálně vypsané volné pozice na webových stránkách a nebo na FB. Kontaktujte naše kolegy i v případě, že zrovna žádná volná pozice vypsaná není.