BIO mléko

Společně s FARMA Malonty vyprodukujeme měsíčně až 600 tisíc litrů bio mléka, což představuje 25 % české produkce.

Jaký je rozdíl mezi konvenčním mlékem a bio mlékem?

Základní a zásadní rozdíl je v původu potraviny. Liší se způsobem získávání a přístupem k hospodaření se zemědělskou půdou, s krajinou a v péči o dobytek.

Koupí bio produktů podporujeme ekologické zemědělství a udržitelnost hospodaření.

A co je to vlastně BIO?

BIO je životní styl a způsob jakým produkujeme potraviny v souladu s krajinou, ve které žijeme.

V rámci ekologického zemědělství nepoužíváme žádné pesticidy ani umělá hnojiva. Používáme pouze statková hnojiva, produkovaná našimi kravičkami. Máme uzavřený koloběh živin.

Nepoužíváme ani herbicidy. Na co taky? Správným managementem plevelů v kombinaci se správným osevním postupem lze dosáhnout skvělých výsledků.

Díky množství organické hmoty v půdě obdělávané ekologickým způsobem hospodaření dochází k vyššímu zadržování vody v krajině.

Vzhledem k celoročnímu pokrytí půdy organismy chráníme v ekologickém zemědělství půdu před živly a její devastací z titulu eroze. Naše půda je živá a zdravá.

Nepoužíváme hormonální synchronizace pro řízení reprodukce u kraviček. Proč taky? Vzhledem k moderním technologiím dosahujeme stejně dobrých výsledků i bez hormonů.

Preventivní antibiotika u zvířat kvůli dosažení lepších parametrů užitkovosti? Není důvod.

Pastva je základní prvek všech našich kraviček i během doby, kdy produkují mléko. Svobodný pohyb krav ve stáji i na pastvě je u nás standardem. Produkujeme mléko z pastvy!